Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.06.2019 tarih ve 6399 sayılı yazısıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Mdüürlüğü'den alınan 14.06.2019 tarih ve 45142 sayılı yazıda Bakanlıkları tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu yönerge ekte bilgilerinize sunulmaktadır.