KOBİLERE İVME KREDİSİ AÇIKLANDI

HALKBANKASI - ZIRAATBANKASI - VAKIFBANK tan
Ülkemizde ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle İVME Finansman Paketi oluşturulmuştur.

 İVME Finansman Paketi kapsamında; yeni veya kapasite artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilebilecektir.

İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak krediler DİBS veya TÜFE Endeksli olarak kullandırılacaktır.

İVME Finansman Paketi kapsamında aşağıda yer alan ürünler sunulacaktır;
A. Nakit Krediler

1.Makine Üreticilerine Yönelik Kredi

Hedeflenen sektörlerde yerli malı niteliğini taşıyacak makine imalatı yapan/yapacak firmaların yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Hedef Sektörler;
Elektrikli Makine ve Aksamları
Bilgisayar, Elektronik, Optik
Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları
Motor ve Aksamları
Genel Endüstri Makine ve Aksamları
Elektrikli Teçhizat
Paket kapsamında Makine İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi’nde yer alan NACE kodları ile belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilebilecektir.
2.Yerli ve Yeni Makine Alıcılarına Kredi

Paket kapsamında Makine İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi'nde belirtilen sektörlerde makine imalatı yapan firmalardan yatırım kapsamında yeni ve yerli makine alımı yapacak firmaların yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı karşılanacaktır.

Yeni ve yerli makine alımları için satıcı firmadan Yerli Malı belgesi temini zorunlu olup, satın alınacak makinenin G.T.İ.P.‘inin Makine G.T.İ.P. listesindeki kodlardan olması gerekmektedir.
3.Hammadde/Ara Malı Üreticilerine Yönelik Kredi

Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı karşılanacaktır. Hedef Sektörler;
Kimyasal ve Medikal (Eczacılık) Ürünler
Plastik ve Kauçuk Ürünler
Suni ve Sentetik İplikler
Kağıt, Karton ve Mukavva
Paket kapsamında Hammadde/Ara Malı İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi’nde yer alan sektörlerde hammadde-ara malı imalatı için yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı/yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir.
B. Gayri Nakdi Krediler

Paket kapsamındaki yatırımlarla ilgili kullandırılacak gayrinakdi kredilere (teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu vb.) cari komisyon oranları üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

Kredi Türü ve Vadesi:
Kredi TL cinsinden, işletme ve yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır.
İşletme kredilerinde 1 yıla varan anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl vade,
Yatırım kredilerinde 2 yıla varan anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanabilecektir.
Kredi geri ödemeleri 3 ayda bir ya da 6 ayda bir dönemsel taksitli olarak gerçekleştirilecektir.
Ödemesiz dönem faizleri 3 veya 6 aylık dönemlerde tahsil edilecektir.
Kredi Limiti:
İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak üst limitler yatırım kredilerinde 150 Milyon TL, işletme kredilerinde azami 30 Milyon TL olabilecektir.
İşletme kredileri sadece yatırım kredisi ile birlikte tahsis edilebilecektir.