İstanbul Ticaret Odası 5 ayrı ülke 5 ayrı fuar

SAYIN ÜYEMİZ


İlgi: İstanbul Ticaret Odası’nın 12.04.2019 tarihli ve 84329644/4620 sayılı yazısı


İlgi kayıtlı yazıda, Ülkemizin ihracatının artırılması, firmalarımıza yeni ihracat imkanları sunabilmesi taşıdığı önem doğrultusunda, İstanbul Ticaret Odası 2019 yılı Fuar programında yer alan organizasyonlar;