Sanayi Sicil Belgesi Güncelleme 30 Nisan Son Tarih

6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5.maddesi gereğince, Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı Sanayi İşletmeleri, her yılın ilk dört ayı içerisinde (01 Ocak - 30 Nisan) tarihleri arasında bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Web sayfasında bulunan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda girmeleri gerekmektedir.

 

30 Nisan 2019 günü mesai bitimine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Web sayfasında bulunan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden 2018 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini girmeyen işletmelere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İdari Para Cezası (1.294,00 TL) uygulanacaktır.

 

Ayrıca; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri 2 yılda bir yapılmakta olup, vize tarihi en son 2017 yılı ve belge tarihindeki gün-ay dikkate alınarak vize işlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Belgeleri geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır.

 

Yine; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’nci maddesinde yapılan tanım ve Sanayi Sicil Tebliğinin 12’nci maddesinde belirtilen ürün sınıflaması esas alınarak işletmelerin sanayi siciline kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmelerin üretime başlama tarihinden itibaren 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Sanayi siciline tescilini yaptırmamış olan işyeri ve işletmeler için 2019 yılı içerisinde uygulanacak idari para ceza miktarı 1.294,00 TL dir. Sanayi Sicil Belgesine sahip üyelerimizin cezai bir mağduriyet ile karşılaşmamaları hususunda bilgilerine sunulur.