6948 SAYILI SANAYİ SİCİL KANUNU GEREĞİ SANAYİ SİCİLİNE KAYITLI İŞLETMELER

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

SANAYİ  İŞLETMELERİNE:

(YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİ VERMEK İÇİN SON GÜN 30 NİSAN 2019)

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi almış sanayi işletmelerinin  2018 yılına ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelleri’nin 30 Nisan 2019 tarihine kadar, aşağıda belirtildiği şekilde verilmesi gerekmektedir.


Sanayi sicile kayıtlı firmalar, Bakanlığımız web sayfası (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) linkini  kullanarak  Yıllık İşletme Cetveli  bilgilerini elektronik ortamda girecektir. Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin doğru ve eksiksiz bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde Yıllık İşletme Cetvelinde hatalı ve eksik bilgi girişi yapan firmalar hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 11. Maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır. Yıllık İşletme Cetveli girişi esnasında hatalı ve eksik bilgilerin zamanında düzeltilmesi ve olması muhtemel aksaklıkların yaşanmaması açısından, firmaların Yıllık işletme cetveli girişlerini yasal süre sonunu beklemeden yapması önem arz etmektedir.

Ayrıca sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmelerinin, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 4. maddesi gereğince, adres değişikliği, unvan değişikliği, ürün ilavesi veya değişikliği durumlarında 1 (bir) ay içerisinde gerekli belgelerle birlikte İl Müdürlüğümüze başvurarak sanayi sicil belgelerini yeniden düzenletmeleri, işyerini daimi olarak kapatma durumlarında ise 1 (bir) ay içerisinde Sanayi Sicil Belgelerini İl Müdürlüğümüze bir dilekçe ekinde teslim ederek iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Sanayi işletmelerini süresi içerisinde kayıt ettirmeyenlere, adres değişikliği, unvan değişikliği, ürün ilavesi veya değişikliği, kapanma durumunu süresi içerisinde bildirmeyenlere ve Yıllık İşletme Cetveli’ni süresi içinde vermeyenlere Kanunun 9 uncu maddesi gereği  1294 TL idari para cezası  uygulanır.

     Sanayi Sicil Belgelerinin düzenleniş tarihi itibariyle 2 yılda bir İl Müdürlüğümüzde vize yaptırılması gerektiğinden 2019 yılında Sanayi Sicil Belgesi Vize işlemini yaptırması gereken işletmelerin süresi içerisinde vize işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2. maddesi gereği, aynı kanunun 1. maddesindeki tanıma uyan ve en az bir işçi çalıştıran sanayi işletmelerinin faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde İl Müdürlüğümüze başvurarak Sanayi Sicil Belgesi almaları gerekmektedir.