Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Akdeniz Bölgesi Çalıştayı :

AB Komisyonu desteği ile Batı Balkan ülkelerinden 7 ortakla birlikte Türkiye Kalkınma Vakfı olarak yürütmekte olduğumuz “Kırsal Alanların Ekonomik Kalkınması İçin Yerel Aktif Bölgeler Projesi” kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi sivil bir Kırsal Kalkınma Platformu kurmak ve bu Platformun kapasitesini artırmaktır. Bu çerçevede farklı bölgelerde kırsal kalkınma üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler, ziraat odaları vb.)), kooperatifler, kırsal girişimciler vb. katılımı ile birer günlük çalıştaylar gerçekleştirilecektir. Bu çalıştaylarda bir kırsal kalkınma platformunun kuruluşuna yönelik tartışmalar yürütülecek, bu platformun vizyonu, misyonu ve ana faaliyetleri, platformun yapısı ve çalışma yöntemi belirlenecektir.

Bahsi geçen çalıştayların üçüncüsü Akdeniz Bölgesine yönelik olarak 26.12.2018 tarihinde Isparta’da Iyaş Park Otel’de (Çelebiler Mahallesi, 112. Cad. No:1, 32040 Isparta Merkez/Isparta) gerçekleştirilecektir.

Platformun temel amaçları gerçekleştirilen çalıştayda belirlenecek olmakla beraber aşağıdaki temel hedefleri kapsayacağı düşünülmektedir:

  • Kırsal sivil paydaşlar arasında iletişim, işbirliği ve deneyim paylaşımını sağlamak,
  • Kırsal sivil paydaşların kapasitesini artırmak,
  • Ortak projeler geliştirmek ve uygulamak,
  • Bir güç oluşturarak Kırsal Kalkınma Politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecine kırsal sivil paydaşların katılımını sağlamak veya artırmak.

Kırsal kalkınma ile ilgili olarak, genel tarımsal ekonomi, kırsal turizm, kırsal çevre koruma ve geliştirme, kültür, kadın, gençlik vb. alanlarda faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile kooperatifler, çiftçi örgütleri, kırsal girişimciler ve kırsal kalkınmaya gönül vermiş kişilerin bu çalıştaya katılımı ve katkı vermesi beklenmektedir.

Çalıştaya katılım göstermek isteyen kuruluş temsilcilerinin 21.12.2018 tarihine kadar ekteki kayıt formunu doldurarak, Adı Soyadı, Kuruluş Adı, Katılımcının Kuruluştaki Pozisyonu ve İletişim Bilgilerini de içeren bir e-postayı   ibrahimtugrul@tkv-dft.org.tr adreslerine göndermeleri beklenmektedir.

 

*Çalıştay sırasında servis edilecek ikramlar ve öğlen yemeği Vakıf tarafından karşılanacaktır.