2018/14 Sayılı Genelge

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 29.11.2018 tarihli ve 0433/17978 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi yazısında, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atık su arıtma/derin deniz deşarjı teknolojilerinin seçilmesi amacıyla 2014/07 sayılı Atık su Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesinin taraflarınca yayınlamış olduğu hatırlatılmaktadır. Aynı ilgi yazıda, söz konusu Genelgede zamanla gelişen/değişen teknoloji ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.


Bu bağlamda, gerekli değişiklikler yapılarak 2014/07 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığı, 20.11.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu “Genelge5' ve “Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu" Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri" başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter