Türk Parasının Kıyametini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 14.11.2018 tarihli ve 0412/17043 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Bilgileriniz olduğu üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Anılan Tebliğ'in uygulanması ile ilgili Odalarımızdan gelen başvurular Birliğimizce incelenerek ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu itibarla, bahse konu Tebliğ’in birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ’ye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki “TOBB Birimleri" altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular” (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2699&1st=DuyurularListesi) kısmından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter