Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması​

T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlıkları

Değerli sanayicilerimiz;

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu çerçevede;
- Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/02/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir. 
Sanayicimizin EK-1 ve EK-2’de yer alan listeyi özellikle incelemesi önem arz etmektedir. Bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler yer almaktadır.

- Ek 3’te yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı ya da Ek-1 ve Ek-2’de yer alan eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/05/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 

- AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Nisan ayı içerisinde 
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığımıza en geç 01/06/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

- Ayrıca, Ek-3’de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşya tablosunun en sağında yer alan “gözden geçirme tarihi” 01/01/2019 olan eşyada askıya alma uygulamasının 2019 yılından sonra da devamını talep eden firmaların en geç 01/03/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza temdit (uzatma) başvurusunda bulunulması gerekmektedir. 

- Son olarak, Ek-4’teki listede yer alan 2017 yılında askıya alma sistemi kapsamında dağıtılmış olan tarife kontenjanlarından faydalanan firmalarımızdan ithal lisanslarının tamamını süresi içinde kullanamamış olanlar, lisans kapsamı eşyanın yüklemesinin 01/01/2018 tarihinden önce yapıldığını bir taşıma belgesi ile Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) belgelendirmeleri halinde ithal lisansları 15/02/2018 tarihine kadar uzatılabilecektir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

Bilgileri ile konunun firmalarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederim

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir. 


Okan ÖZTÜRK
Bakan a. 
Daire Başkanı

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 0 312 204 95 76 E :kizmazb@ekonomi.gov.tr 
- Merve BAYATA Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 75 E: mbayata@ekonomi.gov.tr
- Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0 312 204 92 91 E:timured@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Ömer Furkan YÜKSEL Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: yukselof@ekonomi.gov.tr
- Murat ÖZMEN Uzman Yrd. T: 0 312 204 99 38 E:ozmenm@ekonomi.gov.tr 
- Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 9296 E:yuneyf@ekonomi.gov.tr

İthalat Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180 Cad. No 63 Kat:14 06530 Çankaya/Ankara
Tel : 0 312 212 8752 Faks : 0 312 212 8765 0 312 204 8633 ( Ebys) Email : sanayi1@ekonomi.gov.tr