COSME Program Çağrısı

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 01.08.2018 tarihli ve 0431/11725 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirilmiştir.

COSME Programı kapsamında, “Intellectual property (IP) pre-diagnostic and improving Access to patent protection for innovative EU SMEs” proje teklifi çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,