KOSGEB 2018 YILI MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ PROGRAMI

KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlandığı ve işletme başına üst limitin 1.120.000.-TL olduğu belirtilmiştir.

Ancak finans piyasalarındaki hareketlilik ve faiz oranlarındaki değişkenlik nedeniyle belirtilen kredi tutarında revizyon yapılmıştır.

Bahse konu kredi programı için; T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile protokol imzalanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

- İşletme başına üst limiti 1.000.000.-TL,

- Sıfır (0) faizli,

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay vadeli,

olarak uygulanacaktır. 

Üyelerimize önemle duyurulur.