KOBİ Tanımında Yapılan Değişiklik

SAYIN ÜYEMİZ 19.10.2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" te “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 2012 yılından itibaren 40 milyon TL olarak uygulanmaktadır.

19.10.2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" te “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 2012 yılından itibaren 40 milyon TL olarak uygulanmaktadır. 2012 yılından günümüze ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, işletmelerin iş hacimlerinin büyümesi, dolayısıyla ciro ve bilanço değerlerinin artması ve mali ölçütlerin güncellenmesi hususunda piyasadan gelen talepler de dikkate alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, KOSGEB koordinasyonunda ve ilgili Kurum/Kuruluşların katkılarıyla yürütülen yönetmelik değişikliği çalışmaları tamamlanmıştır.

Çalışmalar sonucunda “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30/04/2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 24.06.2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624-7.pdf)

Söz konusu değişiklikle KOBİ tanımı ölçütlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço” üst limiti 125 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Güncel yönetmeliğe http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059617&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.