2018 Küresel Ticaret – Gelecekte Büyümeyi Güvence Altına Almak Başlıklı Rapor

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: ICC Türkiye Milli Komitesi’nin 25.05.2018 tarihli e-postası

İlgi kayıtlı e-postada, “KÜRESEL TİCARET – GELECEKTE BÜYÜMEYİ GÜVENCE ALTINA ALMAK” başlıklı raporun 10. Baskısı yayınlandığı bildirilmiştir.

Rapor; piyasa verileri ve stratejik gözlemler açısından oldukça zengin; 90’dan fazla ülkede 250 bankanın verilerine dayanan, ticaret finansmanı sektörünün en etkili incelemesi olan ICC Ticaret Finansmanı Küresel Anketi sonuçları hakkında bilgiler vermektedir.

Dünya Bankası, Boston Danışmanlık Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü’nden uluslararası uzman görüşlerini de içeren rapor, makroekonomik eğilimler, ticaret finansmanı, yasal düzenlemeler ve sürdürülebilirlik gibi konulara değinmektedir.

Rapora https://iccwbo.org/publication/global-trade-securing-future-growth/ linkinden; raporda yer alan bazı önemli bulgulara ise https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/new-icc-survey-shows-pace-trade-finance-digitalisation/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca,

2018 Ticaret Finansmanı Raporu için: https://iccwbo.org/global-survey-report

Tedarik Zinciri Finansmanı Terminolojisi için: http://supplychainfinanceforum.org/

sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.