İhracat Yapan Üyelerimize Önemle Duyurulur

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonun, ilgili kurumların iştiraki ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin Odalarca onaylanması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.Söz konusu çalışmaya istinaden;


14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine başlanacaktır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulaması ise 28 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya konacaktır.

Buna ilaveten, ilgili mevzuat uyarınca Gümrük İdareleri tarafından vize işlemi yapılmayan menşe şahadetnameleri, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) ve onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan Basitleştirilmiş Usulde A.TR Dolaşım Belgelerinin de elektronik olarak düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilecektir.

İlgili  sisteme   https://medos.tobb.org.tr   adresinden   giriş   yapılacak   ve otomasyon sistemi


Herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcıdan alınmış geçerli bir elektronik imza ile çalışacaktır.


Sistemin eksiksiz yürümesini teminen; ihracatçı firmalarımızın veya temsil ettikleri firmalar adına


Gümrük Müşavirlerinin bahse konu dolaşım belgelerini sistem üzerinden satın alıp, düzenleyebilmeleri amacıyla elektronik imzalarını mümkün olan en kısa sürede temin etmeleri önem arz etmektedir.


Konu ile ilgili sorularınız için Odamız Dış İlişkiler Servisi ile irtibata geçebilirsiniz.


Saygılarımızla,