İlgi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.05.2018 tarih ve 7027 sayılı yazısı.İlgide kayıtlı yazıya istinaden, dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eyleme hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgeleri tam otomasyona geçecektir. 

Yükümlülerin, yani ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin elektronik belge uygulamasına ilişkin kullanım kılavuzunu  indirerek incelemesi önemle rica olunur.

Saygılarımla,