Yönetmelikler

İlgi: TOBB'nin 18.04.2018 tarih ve 341/216-6237 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 23.01.2018 tarih ve 50424630-010.03E.1101 sayılı yazısında kamu alımlarında yeniliği, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hazırlanan “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik''in 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilip yönlendirilmesi, yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin atıl kalmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in tüm alanlarda etkin bir şekilde uygulanmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir. Yazının bir kopyası ekte tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.