TMO Hububat Satışı Hakkında

TMO Akşehir Şubesinin 20.10.2017 tarihli ve 22479905-202.01.02-E265311 sayılı yazısı. Toprak Mahsulleri Ofisi Akşehir Şubesinin ilgi yazısına istinaden hububat satışı ile ilgili hususlar ekte bildirilmiştir.