GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ HAKKINDA

Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ( Tebliğ No: 2017/22), 13.09.2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Başvurular Tebliğin yayım tarihi olan 13 Eylül 2017 tarihinden itibaren 90 gün süreyle devam edecek olup 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecektir.

Program çerçevesinde İlimizde desteklenecek konu başlıkları şu şekildedir.

A- Ekonomik Yatırım Programı

1) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

2) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha,

3) Soğuk hava deposu,

4) Çelik silo,

5) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

6) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

7) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri.

B- Kırsal Ekonomik Altyapı Programları

1) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

a. Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı,

b. Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri, ceviz hasat makinesi,

c. Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme,

d. Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü, e. Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,

f. Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma, yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,

2) Bilişim sistemleri ve eğitimi

Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi. Söz konusu desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcılar yayımlanmış olan KKYDP 12. Etap Tebliğ ve Uygulama Rehberine "http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/551/Kkydp-12-Etap-Teblig-Ve-Uygulama-Rehberi-Yayinlandi" linkinden ulaşabilirler.