UMUMA AÇIK MAHALLERİNDE ESER, İCRA, FONOGRAM, YAPIM VE YAYIN KULLANACAK VE/VEYA İLETECEK OLAN ÜYELERİMİZE DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 23.10.2017 tarih ve 16206 sayılı yazıda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince hazırlanan BİROY, FİYAB ve SE-YAP’ın tarifeleri ile MESAM - MSG ve MÜ-YAP – MÜYORBİR’in ortak tarifelerinin Birliğimize ulaştığı, Birliğimiz tarafından bu tarifelerin müzakeresi amacıyla Ekim 2017 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Uzlaştırma Komisyonu kurulması için talepte bulunulacağı, bu tarifelerin müzakeresi için oluşturulacak Uzlaştırma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerimizin ekli dilekçe örneği ile iki ayrı yetki belgesinin aslını 30 Ekim 2017 tarihine kadar Birliğimize ulaştırmalarının gerekli olduğu belirtilmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41’inci maddesinde; Meslek birliklerinin, tarifeler veya ortak tarifeleri her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlığa bildireceği ve kamuoyuna duyuracağı, Umuma açık mahallerin, müzakere ve sözleşme yapılmasına ilişkin verecekleri bağlayıcı nitelikteki yetki belgeleri ile üye oldukları meslek kuruluşları aracılığıyla da tarifeleri veya ortak tarifeleri müzakere edebileceği ve sözleşme yapabileceği, tarifelerin götürü usulde tespit edilmesi halinde umuma açık mahallerin sadece meslek kuruluşları aracılığı ile müzakere edebileceği ve sözleşme yapabileceği, onuncu ayda umuma açık mahaller veya meslek kuruluşları ile meslek birlikleri arasında tarifeler veya ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde, en geç bu ayın sonuna kadar, meslek birlikleri ve/veya meslek kuruluşları tarafından bu tarifelerin Bakanlıkça oluşturulacak uzlaştırma komisyonunda müzakere edilmesinin talep edilebileceği öngörülmüştür.
Bu kapsamda, Meslek Birlikleri tarafından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince hazırlanan BİROY, FİYAB ve SE-YAP’ın tarifeleri ile MESAM - MSG ve MÜ-YAP – MÜYORBİR’in ortak tarifelerinin müzakeresi için oluşturulacak olan Uzlaşma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerimizin, ekteki dilekçe örneğini ve iki adet yetki belgesinin aslını, yetki sınırlarını ve talep edilen indirim oranını belirterek ve talep dilekçesinde belirtilen ekleri ekleyerek TOBB’a iletilmek üzere ekim ayı sonuna kadar Odamıza ulaştırmalarını gerekmektedir.


Talep dilekçesi için tıklayınız 

Yetki Belgesi için tıklayınız