Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Üye Kayıtlarının Kontrolüne İlişkin Duyuru

Oda Meslek Komiteleri Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komitesi ve Meclis üyeliğine seçilebilmek için 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği, yönetmeliklerde belirtilen diğer hükümler yanında vergi mükellefi olma ve durumunun faal olma şartları aranmaktadır.


Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Hatalı veya vergi dairesi numarası boş olan kayıtların düzeltilmesi için yapılacak başvuruların dilekçe ve vergi levhası fotokopisi (Vergiden muaf olan üyelerimiz için muafiyet belgesi) ile yapılması gerekmektedir.


Diğer taraftan iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, meslek grupları ve seçmen listelerinden kayıtları silinmektedir. Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi verildiği ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödediği takdirde aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilmektedir.


Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi hafta içi her gün 08,30 – 17,30 saatleri arasında Oda’mızın sicil servisinde askıya çıkarılan listelerden Oda kayıtlarının güncelliği konusunda inceleme yapmaya davet ederiz.


29.09.2017 Cuma gününe kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul edilmiş sayılacaktır.


Üyelerimize önemle duyurulur.


Yalvaç TSO Yönetim Kurulu