Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrısı


Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrısı 30/05/2017 tarihinde açılmış olup, 11/08/2017 tarihinde sonlanacaktır.
Başvurular https://kumelenme.sanayi.gov.tr web adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirilmektedir. Başvuru rehberine. https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Dokumanlar.aspx web adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca başvuru çağrısının duyurulmasına ilişkin duyuru metni yazımız ekinde gönderilmektedir.Konunun bölgenizde yer alan ilgili pay daşlara duyurulması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.