Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin Ulusal ATP Uygunluk Belgesi Hakkında


Sayın Üyemiz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman bir yazıda, ülkemizce taraf olunan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve BU Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma'sında (ATP) yer alan ulusal ATP Uygunluk Belgesi'nin verilme koşullarını düzenleyen 08.05.2017 tarihli ve 33687606-365[365]E.38880 sayılı Bakanlık Genelgesinin (2017/TMKTTDGM-02/ATP) yayınlandığı bildirilmiştir.


Söz konusu genelgeye adı geçen genel müdürlüğün internet sitesinde www.ti-nkt.gov.lr internet sitesinde Mevzuat/Genelgeler başlığından ulaşılabilmektedir.


Üyelerimize duyurulur.