TOBB’nin 18.04.2017 tarihli ve 0432/6492 sayılı yazısı


İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlanmış olan “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı” 2014- 2020 yıllarını kapsamakta olup, ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olduğu belirtilmiştir. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’nın “İmalat Sanayi, Araştırma ve Geliştirme ile Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında 06 Nisan 2017 tarihi itibariyle Proje Teklif Çağrıları açılmış olup, söz konusu çağrının son başvuru tarihi 09 Haziran 2017 olarak belirlenmiştir. Söz konusu proje teklif çağrıları ile ilgili detaylı bilgiye TOBB http://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2560&lst=DuyurularListesi internet adresinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu proje teklif çağrısına başvuran üyelerimizin mpisirici@yalvactso.org.tr adresine bilgi vermesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,