ODA ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA FIRSATI

18/05/2017 tarih ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kabul edilerek 27/05/2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda,
- Vergi Dairelerine olan borçlar,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na olan gümrük ve diğer borçlar,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar,
- İl Özel İdare’lerine olan borçlar,
- Belediyelere olan borçlar kanun kapsamında yer almaktadır.
Ayrıca, Üyelerimizin Odamıza olan aidat borçları da kanun kapsamına alınmış olup, bu çerçevede;
1- Anılan kanun 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden 2017 yılında ödenmesi gereken 2017 yılı aidatları kanun kapsamı dışındadır.
2- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 27.05.2017 tarihinden önceki borç asıllarını peşin ödemek isteyen üyelerimizin, en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat ederek başvuru yapmaları ve en geç 31 Ağustos 2017 tarihine kadar da aidat borçlarının anaparalarını tamamen ödemeleri durumunda ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı affedilecektir.
3- Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat etmeleri şarttır. Yapılan başvuru üzerine üyenin asıl aidat borçları azami altı takside kadar bölünebilecektir. Taksitlendirmelerde son ödeme tarihleri şu şekildedir;

Birinci taksitin son ödeme günü : 31 Ağustos 2017
İkinci taksitin son ödeme günü : 29 Eylül 2017
Üçüncü taksitin son ödeme günü : 31 Ekim 2017
Dördüncü taksitin son ödeme günü : 30 Kasım 2017
Beşinci taksitin son ödeme günü : 29 Aralık 2017
Altıncı taksitin son ödeme günü : 31 Ocak 2018


4- Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline getirilecektir. Üyeden o ana kadar yapılan tahsilatlar toplam borçtan düşülerek, kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.
NOT: 2014 ve 2016 yılı torba yasadan faydalanmayan borçlu üyelerimiz 2017 yılı torba yasadan da faydalanmaz ise yasa gereği icra takibi başlatılacaktır.
‘’Odamızda kredi kartı ile ödeme geçerli olup, taksitli ödemelerde ise ancak maksimum özellikli kredi kartı ile tahsilat yapılabilmektedir.’’
Üyelerimize önemle duyurulur.
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu