Lojistik sürecinde dokümantasyonun sadeleştirilmesi

Sayın üyemiz 


Odamıza gelen 01.03.2017 Tarih 3651 nolu sayıda

28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayıh Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon toplantısında, “Taşımacdıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” Politika 1.2 (Kamu Kurumlanmn Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin
Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no’lu eylem kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullandan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir
çakşma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden Birliğimiz tarafından bir soru formu oluşturulmuş olup Lojistik Koordinasyon Kurulu’na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere katkınıza ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, soru formunun en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulmasını diler, ilginiz için teşekkür ederim.


 

http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/18Tasimaciliktan_Lojistige_Donusum_Programi.pdf


  http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=67

 http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=68