Askıya Alma Rejimi

İlgide kayıtlı yazıda, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yan mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvurular AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması, AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste'ye yansıtılmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılı itibariyle yürürlükte olan V Sayılı liste ekte yer almaktadır.

Tarife Kontenjanı Uygulaması, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanınmaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'ndan e-posta aracılığıyla alınan yazıda, Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı uygulamaları kapsamında, sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yan mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin olarak yapılacak başvuruların, http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Diğer taraftan, ekte yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden  çıkarılmasını  talep  eden  sanayicilerimizin  itiraz  taleplerini  ise,  Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne, en  geç  01/05/2017  tarihi  mesai  bitimine  kadar  yukarıda yer alan linkte bulunan itiraz formları ile birlikte iletmeleri gereği ifade edilmektedir.

 

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

 

Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacağı ve bu ürünlere ilişkin olarak yapılacak itirazların ya da eş başvuruların ise, ilgili Bakanlığa en geç 01/06/2017 tarihine kadar intikal ettirilmesinin gereği dile getirilmiştir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

 

Müge DAĞLI DURUKAN

E: durukanm@ekonomi.gov.tr

 

Uzman

T: 0 312 204 99 79

Bekir Sıddık KIZMAZ

E: kizmazb@ekonomi.gov.tr

 

Uzman

T: 0 312 204 95 76

Merve BAYATA

E: mbayata@ekonomi.gov.tr

 

Uzman Yrd.

T: 0 312 204 95 75

M.Burak ATEŞTENYILMAZ

E: atestenyilmazmb@ekonomi.gov.tr

 

Uzman Yrd.

T: 0 312 204 95 79

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

 

Halil İbrahim KARATAŞ

E: karatash@ekonomi.gov.tr

 

Uzman Yrd.

T: 0 312 204 99 55

Osman SERT

E: osmans@ekonomi.gov.tr

 

Uzman Yrd.

T: 0 312 204 95 93

Ömer Furkan YÜKSEL

E: yukselof@ekonomi.gov.tr

 

Uzman Yrd.

T: 0 312 204 95 94