Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

İlgi: TOBB'nin 30.06.2016 tarihli ve 12939 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi" düzenlendiği bildirilmiştir.


Ankete (https://tr.surveymonkey.com/r/Dis_Paydas_Memnuniyet) adresinden ulaşılmaktadır.


Üyelerimize önemle duyurulur