BÜLTEN NO 4- YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU HK.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereği, sanayi siciline kayıtlı işletmelerin bir senelik faaliyetlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı elektronik sistemdeki Yıllık İşletme Cetvelinde göstererek, her yılın Nisan ayı sonuna kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine göndermeleri gerekmektedir.

Sanayi işletmeleri Yıllık işletme cetvelini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası (www.sanayi.gov.tr) E-Hizmetler bölümünde bulunan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” menüsünü kullanarak internet üzerinden kendileri düzenleyeceklerdir.

 

Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin doğru ve eksiksiz bildirilmesi zorunludur. İl Müdürlüğünce sistem üzerinde, bilgilerinin doğruluğu tespit edilenler onaylanacak, hatalı olduğu tespit edilenler reddedilecektir.  Takiben firmalar e-posta adresinden bilgilendirilecektir. İşlemleri reddedilen firmalar sistem üzerinden eksikliklerini tamamlayıp tekrar İl Müdürlüğü’ne onaya gönderecektir. Hatalı ve eksik bilgilerin zamanında düzeltilmesi için, firmaların Yıllık İşletme Cetveli girişlerini yasal süre sonunu beklemeden yapması önem arz etmektedir.

 

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde bildirmeyen firmalara, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. Maddesi, hatalı ve eksik bildirim yapanlara aynı Kanunun 11. Maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

 

Sanayici ve imalatçı üyelerimize önemle duyurulur.

 

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası