Beklentilerinizden hangisi İlçemizin Gelişimini Daha Hızlı Arttırır

40%

40%

10%

10%